Akdeniz Akademisi Sempozyumu: Devinen Akdeniz

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, ‘Devinen Akdeniz’ başlığıyla bir sempozyum düzenliyor. Kavramsal Çerçeve Metni aşağıda yer alan sempozyuma bir bildiri ile katılmak isteyen konuşmacılar ekteki formu doldurarak motion@izmeda.org adresine 20 Mart 2017 tarihine kadar göndermenizi bekliyoruz. Bildiri özetleri aşağıda yer alan bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

İzmir Akdeniz Akademisi ‘Devinen Akdeniz Sempozyumu’ Devinim ve hareketlilik hem mekana hem de bedene aittir. İnsan ve tüm varlıkların ve fiziksel ve sosyal dünyalarının ayrılmaz parçalarıdır. Mekanı, zamanı, bedeni, karşılaşmayı, etkileşimi ve uzaklığı içerir. Aynı zamanda dinlenme, ara verme, hareketsizlik ve durağanlık durumlarını talep eder.

Bir coğrafi alan, bir dünya olarak Akdeniz’de devinim hep var olmuştur; Akdeniz kendi içinde hareketliliği olan bir bölge olmuştur. İki kutuplu dünyanın çözülmesi, sermayenin küreselleşmesi; dünya ekonomisi ve jeopolitiğinin değişmesiyle, Akdeniz yeniden şekillenmektedir. Bu haliyle Akdeniz’e bakışımız, dünyaya bakışımızın zorunlu bir bağlamıdır.

Akdeniz’in uzak kıyılarında, ‘çatışan medeniyetler’ olarak atfedilen ‘rekabet halindeki’ dinler, siyasetler, insanlar, uzak/yakın kültürler ve toplumlar bulunmaktadır. Ancak bu kıyılar arasında sürekli iletişim ve hareket de bulunmaktadır. Akdeniz bu çeşitlilikleri birleştirip ayıran bir sınır ve kaynaşıp birlikte yaşama bölgesidir. Akdeniz havzası da karmaşıklıklarıyla üç kıtayı ve pek çok bölgeyi bir araya getirir ve dünyaya yayılırken pek çok ilginç soruyu ortaya çıkarmaktadır.

‘Hareketlilik’, ‘devinim’, ‘bağlantısallık’, ‘göç ve iltica’ Akdeniz’in ne olduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olabilir? Akdeniz’in siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik, zamansal ve/veya mekânsal olarak kendine özgülük ya da evrensellikleri nelerdir? Akdeniz’de hangi ontolojik, tarihsel, coğrafi, jeopolitik ve/veya teknolojik farklılıklardan bahsedebiliriz? Akdeniz’e dair farklı sanatsal, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik temsiller bölgenin farklı alanlarındaki kimlik üretim süreçlerini nasıl şekillendirir? Akdeniz’de fikirler, insanlar, siyaset, şehirler, ekonomi, ekoloji ve tasarım nasıl birbirine temas eder ve birbirini dönüştürür? Küresel süreçler Akdeniz’de nasıl yankı bulur ve Akdeniz kendisinden ötesini nasıl etkiler?

‘Devinen Akdeniz Sempozyumu’, Akdeniz’in bu sorularını bitmeyen hareketliği ve devinimi üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bunun için beşeri bilimler, sanat, tasarım, mimari, antropoloji, sosyoloji, felsefe, coğrafya, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat ve bu alanlarla diyalog içindeki disiplinlerden katkıları sempozyuma davet ediyoruz. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, sempozyumda sunulacak yazıların Akdeniz bağlamında tartışılan şu konular etrafında olması gerekmektedir:

1- Devinen İnsanlar: Göç, mülteciler, toplumsal ve siyasi hareketler, sınırlar ve Akdeniz’de güvenlik politikaları.

2- Devinen Fikirler: Dil, kültür, otoriterlik, popülizm, edebiyat, adalet ve yasalar.

3- Devinen Sanat, Mimari ve Tasarım: Sanat ve sanatçılar; mimari anlayışlar; yerel el sanatlarından endüstriyel tüketim nesnelerine uzanan tasarımlar.

4- Devinen İktidar ve Direniş: Akdeniz’de kontrol ve disiplin belleği ve geleceği, kamp, biyosiyaset, direniş coğrafyaları, mimarlık, kentsel dönüşüm, görünmez kentler ve adalar, mekanın kimliği, kent hareketleri, mekanın üretimi, mutenalaştırma, kent ekonomileri.

5- Devinen Çevre: Ekoloji, tarım, toprak, deniz, hava, coğrafya, çevre hareketleri. 6- Devinen Sermaye ve Emek: Küresel ekonomi, ulusal ekonomiler, finansal hareketlilik, sermaye hareketi, emek hareketsizliği.

Kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.