Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu Başlıyor! (2-5 Haziran)

21x28-borkluce

Tarihi boyunca Ege, Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarının kültürel başkentlerinden biri olan İzmir’i; öncelikle ‘Akdenizlilik kimliğiyle’ öne çıkarma hedefi doğrultusunda çalışan İzmir Akdeniz Akademisi, 02-05 Haziran 2016 tarihleri arasında Ahmed Adnan Sanat Merkezi’nde üç gün sürecek bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyum programı için tıklayınız…

1416 yılında yaşanan Börklüce Mustafa İsyanı, Ortaçağ’ın en yaygın hak arama yönteminin sadece Batı Avrupa’ya özgü olmadığını, Akdeniz’in doğusuna doğru da yaygınlaştığını, normalleştiğini gösteren isyanlardandır.
Börklüce Mustafa ayaklanmasının 600. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyum, bu büyük başkaldırının tarihini belli kişilerin değil, isyana hareket veren tüm aktörlerin ve onların harekete geçişinde etkin olan tüm yerel dinamiklerle iktisadi ve toplumsal koşulların tarihi olarak ele alma perspektifiyle yapılmaktadır. Sempozyum, 1416 Ayaklanması’nı tarihsel, felsefi, coğrafi ve tarih yazımsal karşılaştırmalarla ve karşılaşmalarla ele almayı hedefliyor. Amaç, ayaklanmanın yerel dinamiklerini sorgularken evrensel özelliklerini de tartışmak ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde incelemek olacaktır.
Sempozyum’da ABD, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin farklı kentlerinden katılan bilim insanı ve yazarlar tarafından otuz dokuz bildiri sunumu yapılacaktır.

2 Haziran 2016 Perşembe

09:00-09:30 Kayıt
09:30 Açılış Protokol Konuşmaları

10:00 – 12:00 Açılış Oturumu
Oturum Başkanı: Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi)
Ahmet Arslan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
Ahmet Yaşar Ocak (Prof. Dr., TOBB Ekonomi Üniversitesi )

12:00-14:00 Öğle Arası

I. Oturum 14:00- 15:50
Tarih Yazımında Börklüce Mustafa Ayaklanması Üzerine Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Yılmaz Karakoyunlu (Devlet Eski Bakanı, Yazar)

Cavid Qasimov (Doç. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Börklüce Mustafa İsyanının Azerbaycan Tarihçileri Tarafından Araştırılması

H. Erdem Çıpa (Yrd. Doç. Dr., Michigan Üniversitesi)
Osmanlı Tarih Yazımında Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa: Halil b. İsmail’in Menakıb-ı Şeyh Bedreddin b. İsrail’i

İlhami Yazgan (Yazar)
Alman Kaynaklarında Börklüce Mustafa Ayaklanması

Raşit Çavaş (Yapı Kredi Yayınları Eski Genel Yayın Yönetmeni) – Fatma Deniz (Editör)
Bir Osmanlı Ayaklanmacısının Menâkıpnâme (hagiografi) Yoluyla Marksist Devrimciliğe Evrilme Süreci ve Bunun Modern Türkçe Edebiyatına Yansıması: Börklüce Mustafa

15:30-15:50 Tartışma

15:50-16:00 Ara

16:00-17:50
Oturum Başkanı: Kemal Derin (Hukukçu, Yazar)

Göksel Baş (Bilkent Üniversitesi) – Taylan Paksoy (Bilkent Üniversitesi)
Aşıkpaşazade Örneğinde Osmanlı İdari ve Dini Dönüşümü

Michel Balivet (Prof. Dr., Provence Üniversitesi) – Homa Lessan Pezechki (Prof. Dr., Marsilya Üniversitesi)
Börklüce Mustafa İsyanı: Farsça Kaynaklara Yeniden Bakmak

Nevena Gramatikova (Liberal Entegrasyon Vakfı – Sofya)
1416 İsyanında Meydana Gelen Olaylara Işık Tutan Bir Kaynak: Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi (Hafız bin Halil)

H. Dursun Gümüşoğlu (Yazar)
Börklüce Mustafa’nın Tasvirü’l- Kulûb Adlı Eseri
17:30-17:50 Tartışma

3 Haziran 2016 Cuma
II. Oturum 9:00-10:50
XIV. Yüzyıl Sonu XV. Yüzyıl Başı Akdeniz ve Avrupa’da Toplumsal Dinamikler

Oturum Başkanı: Mustafa Daş (Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi)

Zeki Arıkan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedreddin Ayaklanması Sırasında Osmanlı Devleti

Bülent Çelik (Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi)
1402 Ankara Savaşı Sonrasında Osmanlı Devleti’nde İktidar Mücadelesi ve Börklüce Mustafa İsyanı

Zeynep Ağdemir (Ankara Üniversitesi)
Vergi İsyanları ve Sınıflar: XV.-XVIII. Yüzyıl Osmanlı, Fransa ve İngiltere Karşılaştırmalı Bir Analiz

Kadir Sarp Sök (Bilkent Üniversitesi)
XV. Yüzyıl Başında Batı Anadolu’da Demografik ve İktisadi Sorunlar ve Krizler
10:30-10:50 Tartışma

10:50-11:00 Ara

III. Oturum 11:00-12:30
XIV. Yüzyıl Sonu XV. Yüzyıl Başı Karaburun, İzmir, Anadolu ve Balkanlar’da Toplumsal Dinamikler

Oturum Başkanı: Ayşe Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)

Erdem Çevik (Marmara Üniversitesi)
Osmanlı’da Sınıf Mücadeleleri; XIV. ve XV. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyasında Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Hayat Üzerine Bir İnceleme

Elias Kolovos (Doç. Dr., Girit Üniversitesi, Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü, FO.R.T.H.)
Mustafa’nın On Bin Yoldaşı”: Köylüler ve Erken Osmanlı Devleti

Nagy Pienaru (Romanya Bilimler Akademisi Nicolae Iorga Tarih Enstitüsü)
Aydın’dan Deliorman’a Şeyh Bedrettin’in Eflak İlişkileri
12:10-12:30 Tartışma

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-15:20
Oturum Başkanı: Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)

Mustafa Daş (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bogomilizm ve Börklüce

Sinan Kahyaoğlu (Emekli Öğretmen) – Necat Çetin (Tarih Öğretmeni)
Şeyh Bedreddin İsyanında Torlaklar

Paschalis Androudis (Okutman, Aristoteles Üniversitesi)
İnfaz Edilmiş Diğer Asilerinkinden Farklı Bir Mezar: Serez’de Şeyh Bedrettin Türbesi

15:00-15:20 Tartışma

15:20-15:30 Ara

IV. Oturum 15:30-17:20
Tarihsel Topografya

Oturum Başkanı: Nuri Adıyeke (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Alcan Mustafa (Omurtag Tarih Müzesi) – Meryem Salim-Ahmet (Doç.Dr., Şumnu Üniversitesi)
Bulgaristan’dan Eski Cuma (Targovishte) ve Osman Pazar (Omurtag) Nahiyelerinde Gayrisunni Yerleşim İzleri

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu (Dr., Ege Üniversitesi)
Coğrafya İnsan ve İsyan

Katerina Venedikova (Yrd. Doç. Dr., Bulgaristan Bilimler Akademisi Tarih Araştırma Enstitüsü)
Bedreddin Simavneli`nin Devri ve Bedreddini`lerle İlgili Bazı Kaynaklar ve İncelemeler

Ayşe Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
XV.-XVI. Yüzyılda Kuzeybatı Bulgaristan Coğrafyasında (Vidin-Niğbolu Sancakları) Nüfus Hareketliliği: Sebepler ve Sonuçlar
17:00-17:20 Tartışma

17:20-17:30 Ara

V. Oturum 17:30-19:00
Ayaklanmanın ve Ortaklık Taleplerinin Arka Planındaki İktisadi ve Toplumsal Dinamikler

Oturum Başkanı: Alp Yücel Kaya (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)

Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi)
Ortak Alanlar, İnşa ve Yönetimsellik

Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
I. Murattan II.Murat’a Tımar, Zaviye ve Vakıflar üzerinden Şeyh Bedrettin Vakası

Yücel Terzibaşoğlu (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)
Toprakta Üretim İlişkileri ve Köylü Ayaklanmaları: Tarihsel ve Coğrafi Karşılaştırmalar

4 Haziran 2016 Cumartesi

VI. Oturum 9:00-10:30
Ayaklanmanın Dini ve Felsefi Boyutları

Oturum Başkanı: Nilgün Toker Kılınç (Prof. Dr., Ege Üniversitesi )

Dimitri Michalopoulos (Dr. Araştırmacı)
Börklüce’nin Selefleri ve Felsefi Bağları

Mehmet Işıktaş (Araştırmacı)
Börklüce Mustafa’nın Risalesindeki Tasavufi Düşünceleri ve İsyanın İzleri

Nuri Adıyeke (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Osmanlı İnanç Dünyasında Gri Alanlar ve Siyasal İzdüşümleri

Yuri Stoyanov (Prof. Dr., Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu)
Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedrettin İsyanının Vahiysel ve Farklı İnançları Kapsayan Yönleri – Yorum Sorunları ve Araştırmanın Yeni Ufukları

10:10-10:30 Tartışma

10:30-10:40 Ara

10:40-12:10
Oturum Başkanı: Zerrin Kurtoğlu (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Mehmet Kuyurtar (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
Köylüler Hareketi ve Sol İlahiyat: Börklüce Olayı

Bülent Diken (Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi)
Din ve (Modern) Politika – ‘Hakiki Dünya’dan Dünyevi Hakikate

Ayhan Yalçınkaya (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Halk Ayaklanmaları ve Tarih Yazıcılığı: Bir ‘Siyasal’ Portre Olarak Tarihçinin Dini
11:50-12:10 Tartışma

12:10-13:10 Öğle Arası

VII. Oturum 13:10-15:00
Tarihsel Perspektifte Börklüce Mustafa’dan Celalilere, İlinden’den Gezi’ye Anadolu ve Balkanlarda İsyanlar ve Ayaklanmalar

Oturum Başkanı: Erkan Serçe (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

E. Attila Aytekin (Doç. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
1416 İsyanından XIX. Yüzyıla Osmanlı Köylülerinin Ahlaki İktisadı

Marinos Sarıyannis (Dr., Araştırma ve Teknoloji Vakfı – Yunanistan)
Osmanlı Siyasal ve Tarihsel Literatüründe İsyan Eden Kalabalık

Orkun Doğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – Zeynep Yeşim Gökçe (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Osmanlı Tarihindeki Halk Hareketlerine Yeni Yaklaşımlar: Osmanlı Tarih Yazımını Çevresel Perspektifle Yeniden Düşünme Girişimi

14:40-15:00 Tartışma

15:00-15:10 Ara

15:10-17:00

Oturum Başkanı: Mehmet Kuyurtar (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)

Muhsine Helimoğlu Yavuz (Dr., Türkolog)
Börklüce Mustafa Özelinden Hareketle Köylü İsyanlarının ve Liderlerinin Halk Kültüründe ‘Pozitif Motif’ Olarak Algılanmasına Analitik Bir Yaklaşım

Barış Yıldırım (Çevirmen, yazar)
Cümle İsyan Hatıramızdadır: Börklüceler’den Gezi’ye
Murat Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Karaburun’dan Gezi’ye: Halk Ayaklanmalarının Oluşumu ve Toplumsal Nedenleri

Okan Bozlağan (İstanbul Üniversitesi) – Hector Vielva Diego (İstanbul Üniversitesi)
Merkez ile Çevre Arasında: Güç, Rekabet ve Heterodoks Dünya
16:40-17:00 Tartışma

17:00-17:10 Ara

17:10-18:30 Değerlendirme Oturumu

Oturum Başkanı: Alp Yücel Kaya (Doç. Dr. Ege Üniversitesi)
Ahmet Yaşar Ocak (Prof. Dr., TOBB Ekonomi Üniversitesi )
Nuri Adıyeke (Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Levent Kayapınar (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
Ahmet Arslan (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
Saygın Salgırlı (Yrd. Doç. Dr. British Columbia Üniversitesi)

5 Haziran 2016 Pazar

Karaburun Kırkım Şenliği’ne katılım

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.