“İslam Medeniyetinde Konya” Uluslararası Sempozyumu Bildiri Çağrısı

siluet

Kadim dönemlerden beri bir yerleşim ve medeniyet merkezi olan Konya, asıl medeni inkişafını İslam ve Türk hâkimiyetiyle birlikte gerçekleştirmiştir. Daha ilk yıllarından itibaren İslam orduları Konya’yı fethetmek için gayret göstermiş, nitekim ilk Müslüman fethi 723 yılında gerçekleşmiş ancak zaman içerisinde şehir, Müslümanların hâkimiyetinden çıkmıştır.  Konya’nın ikinci fethi ise Selçuklular eliyle gerçekleşmiştir. 1071’de Bizans’a karşı Malazgirt Zaferi’ni kazanan Selçuklular, hemen akabinde 1073 yılında Konya’yı fethetmişlerdir. Fethinden çok kısa süre sonra 1097’de ise Selçuklu başkenti olarak ilan edilmiştir. Haçlı ordularını Anadolu’da durduran Kılıçarslan’ın, bu toprakları dünyanın merkezi yapan Alâeddin Keykubat’ın payitahtı Konya bundan sonra büyük ve kalabalık bir metropol olma yolunda hızla ilerlemiş, Medine, Şam, Bağdat ve Kahire’den sonra İslam medeniyetinin önemli başkentleri arasına girmiştir. Şehir, 13. yüzyılın ilk yıllarında en görkemli günlerini yaşamıştır. Dârülmülk olarak anılan Konya, Ön Asya’nın uluslararası ticaret merkezi hâline gelmiştir. Sadece ticaretin değil aynı zamanda ilim dünyasının da önemli merkezlerindendir. Nitekim Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî bu yüzyılda şehirle özdeşleşmiştir. Ahilik teşkilatı zor günlerinde şehrin en önemli dayanağı olmuştur. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı hâkimiyetine giren Konya, bir beylerbeylik hâline gelmiştir. Cem Sultan ve pek çok şehzade Konya’da idarecilik yaparak devlet yönetimini öğrenmişlerdir.

            Selçuklu Sultanı Melikşah’ın, Halife’den İslam coğrafyasını koruma görevi aldığı günden beri geçen bin yıllık süreçte aldığımız emanetimiz olan Konya, günümüzde bir milyonu aşan nüfusu, düzenli yapılaşması, sanayisi ile ticaretteki canlılığının yanı sıra, Selçuklu Başkenti olması, Mevlânâ, Sadreddin Konevî, Şems-i Tebrîzî, Sahib Ata, Emir Celâleddin Karatay, Hacıveyiszade Mustafa Sabri Efendi gibi beynelmilel değerleri, Selçuklu sultanlarının türbeleri, cami ve medreseleri ve Şeb-i Arus’u ile önemli bir çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

            İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2016 yılının İslam Turizm Başkenti olarak ilan edilmesi çerçevesinde IRCICA ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 11-13 Kasım 2016 tarihinde “İslam Medeniyetinde Konya” Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda, fethinden günümüze Konya şehrinin tarihi, kültürü, sanatı ile iktisadi ve içtimai yapısı ele alınacaktır.

 

Sempozyum tarihleri:

Özetlerin Gönderimi: 30 Ağustos 2016

Özetlerin Kabul Duyurusu: 15 Eylül 2016

Sempozyum Tarihleri: 11-13 Kasım 2016

 

Sempozyum Başkanları

Selçuk ÖZTÜRK (KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Doç. Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Haşim KARPUZ (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Kerim ÇINAR (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (KTO Karatay Üniversitesi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI (Marmara Üniversitesi/Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı)

Prof. Dr. Azmi BİLGİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa FAYDA (E) Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ (İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim BAZ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. William CHITTICK (State University of New York

Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan AFYONCU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Michel BALIVET (Universite de Aix-Marceille)

Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Özer ERGENÇ (Bilkent Üniversitesi)

Assoc. Prof. Franklin LEWIS (Chicago University)

Doç. Dr. Ömer AKDAĞ (KTO Karatay Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim KUNT(Selçuk Üniversitesi)

Dr. Leili ANWAR (INALCO)

Dr. Andrew PEACOCK (University of St. Andrews)

Dr. Sara Nur YILDIZ (Orient Institute)

Mehmet Ali UZ (Emekli Avukat araştırmacı yazar)

Bekir ŞAHİN (Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN (Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü)

 

 

 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay Üniversitesi Rektörü)

Doç. Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsameddin ERDEM (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman OKKA (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI, (Marmara Üniversitesi/Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı)

Prof. Dr. Amir PASİÇ (IRCICA/University of Sarajevo)

Doç. Dr. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Sadık ÜNAY (IRCICA/İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖKSÜZ (KTO Karatay Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim NACAK (KTO Karatay Üniversitesi)

Uzman Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay Üniversitesi)

Emre YILMAZ (KTO Karatay Üniversitesi)

 

Sekretarya

Bildirilerin Gönderileceği Adres: congress@ircica.org / meltem.kurtulus@karatay.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz TOMAR (IRCICA/Marmara Üniversitesi)

congress@ircica.org/ +90 212 259 17 42

Uzm. Meltem KURTULUŞ (KTO Karatay Üniversitesi)

meltem.kurtulus@karatay.edu.tr/ +90 0553 436 72 00

 

Arş. Gör. Orhun KÜSKÜ (KTO Karatay Üniversitesi)

orhun.kusku@karatay.edu.tr/ +90 0539 733 86 31

Arş. Gör. Muhittin BABAOĞLU (KTO Karatay Üniversitesi)

muhittin.babaoglu@karatay.edu.tr/ +90 0543 586 90 31

Arş. Gör. Hamide SELÇUK (KTO Karatay Üniversitesi)

hamide.selcuk@karatay.edu.tr/ +90 0533 335 26 60

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.