Mare Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I – Akdeniz’de Eğitim

 Mare Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I “Akdeniz’de Eğitim”

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte olan Akdeniz Uygarlık­ları Araştırma Enstitüsü, odağında yer alan ve Akdeniz’e kıyısı bulunan yirmi iki ülkenin coğrafi, jeolojik, sosyal, kültürel, tarihsel, demografik ve jeopolitik yapısını, bu temel disiplinlerin alt disiplinleriyle birlikte ele alarak, bütüncül bir çalışma alanı oluşturan Akdeniz havzasına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, yakla­şık 2,5 milyon kilometrekarelik bir alan kaplayan Akdeniz, varlığında rol sahibi olan çeşitli uluslar ve etnik unsurlar, coğrafi özellikler, floral ve faunal öğeler, iklimsel faktörler, siyasi, dini ve askeri faaliyetler, sosyal et­ki­leşimler, enerji politikaları, iktisadi planlar ve politik stratejiler gibi farklı çalışma alanları açısından ge­niş bir araştırma havuzu sunmaktadır.

Bu kapsamda, öncelikle Türkiye ve daha sonraysa Akdeniz havzası özelinde bütüncül bir gözlem yapıldığı takdirde, yirmi yılı aşkın bir süredir Akdeniz ile bağlantılı konulara yönelik detaylı araştırmalar gerçekleştirildiği ve paralelinde son derece önemli bilimsel veriler üretildiği dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda, yine Akdeniz havzası temelli olmak üzere;

 • edebiyat
 • tarih
 • coğrafya
 • sosyoloji
 • denizcilik
 • tıp
 • fizik
 • biyoloji
 • hukuk
 • din
 • kültür
 • sanat

gibi çeşitli alanlar özelinde araştırmalar ve projeler sürdürüldüğü görülmektedir.

Sürdürülmekte olan mevcut bilimsel ivmenin neticesinde araştırma faaliyetlerini Akdeniz merkezli yürü­ten kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Akdeniz araştırmacılarının bir araya gelerek, akademik gö­rüş ve düşüncülerin paylaşılmasının amaçlandığı bir buluşmaya ihtiyaç olduğu gün geçtikçe daha belirgin bir hal almaktadır.

Bu doğrultuda Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, 19.10.2017-21.10.2017 tarihleri arasında ve “Ma­re Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I – Akdeniz’de Eğitim” başlıklı bir kongreye ev sahipliği ya­pa­caktır. Düzenlenecek bu kongre kapsamında, Akdeniz havzası odaklı araştırma ve çalışmalarını sürdü­ren bilim insanlarının, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların ortak ve bütünleyici-birleştirici bir bu­luşma perspektifinde yıllık olarak ve farklı temalar özelinde bir araya gelmeleri ön görülmektedir.

Kongrede, katılımcıların;

 • kurumlarını tanıtan,
 • yürütücüsü ya da paydaşı oldukları yükseköğrenim programlarının özelliklerini aktaran,
 • Akdeniz çalışmaları konusunda ne tür faaliyetler ve işbirliği içerisinde olduklarını anlatan,
 • öğrenci ve araştırmacı hareketliliğine yönelik iş birlikleri konusunda bilgi sunan,
 • alana ilişkin yükseköğrenim konusunda yeni yaklaşımlar ileri süren ve
 • literatürü zenginleştirmek ya da mevcut literatürü sürdürülebilir şekilde koruyarak arşivler oluştu­rabilmek adına atılabilecek adımları ele alan

bildirilerini paylaşmaları beklenmektedir.

Böylelikle, yükseköğrenimdeki akademik işbirliği imkânlarının arttırılmasının yanında, araştırmacılar Ak­deniz ile bağlantılı farklı disiplinlerin özelliklerini, metodolojilerini, yaklaşımlarını paylaşacaklar; ortak ça­lış­ma alanları ve lisansüstü ders müfredatları konusunda görüş alış verişi gerçekleştirebileceklerdir. Aka­bin­de, Akdeniz konusunda çalışmalar, araştırmalar ve projeler sürdürmekte olan öncü kurumlar ve kuru­luşların temsilcilerinin yıllık olarak bir araya gelmesi ve tüm paydaşların yüksek öğrenim çalışmalarının bilimsel sahada paylaşılması hedeflenmektedir. Böylece, Akdeniz araştırmacıları arasında bir işbirliği ağı oluş­turulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsam doğrultusunda, sizleri de çalışmalarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak üzere kongreye davet ediyoruz.

Kapsam ve Konu Dağılımı

 • Ortak Bilimsel Araştırma Olanaklarının Tartışılması
 • Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişim Programlarının Değerlendirilmesi
 • Mevcut Yüksek Öğrenim Programlarının ve Müfredatlarının Paylaşılması
 • Lisans Üstü Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Yönelimlerin Tartışılması
 • Lisans Üstü ve Sonrası Burs Olanaklarının Değerlendirilmesi
 • Akdeniz Odaklı Ortak Arşiv ve Koleksiyonların Oluşturulması
 • Akdeniz Özelindeki Süreli Yayınların Entegrasyonuna İlişkin Çalıştay Düzenlenmesi
 Başvuruda Bulunma ve Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih

Bildiri özetleri 1 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, mcri@akdeniz.edu.tr adresine (250 kelimeyi aşmayacak biçimde ve word belgesi olarak) gönderilebilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Akdeniz havzası odaklı araştırma ve çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının, araştırmacıların ve konuya ilgi duyan herkes başvurabilir.

 Önemli Tarihler
01.06.2017 Cuma Çağrı Metninin İlk Defa Duyurulması
01.07.2017 Pazartesi Çağrı Metninin İkinci Defa Duyurulması
01.08.2017 Pazartesi Çağrı Metninin Üçüncü Defa Duyurulması
1.09.2017 Cuma Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Gün
15.09.2017 Pazartesi Katılımcıların Belirlenmesi ve Bildiri Sahiplerine Geri Dönüş
15.09.2017 – 25.09.2017 Erken Kayıt Ücretleri
19.10.2017-21.10.2017 Kongre Tarihi (Perşembe, Cuma ve Cumartesi)
21.10.2017 Gezi

Kongrede yer alacak tebliğ özetleri Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. A4 boyutunda, sol ve sağdan 3 cm, yukarı ve aşağıdan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlık ise en kısa ve açıklayıcı şekilde verilmeli, 30 kelimeyi geçmemelidir. Tüm yazarların isimleri ve adresleri yukarıda örnek verilen formatta olduğu gibi belirtilmelidir. Tebliğ özetleri en az 175 en fazla 250 kelimeden oluşturulmalıdır.

Kayıt İşlemleri, Ulaşım & Konaklama

 • 25 Eylül 2017 Tarihine Kadar;
  Kurum Temsilcileri ve Öğretim Üyeleri: 150 TL | Lisansüstü Öğrenciler: 50 TL
 • 25 Eylül 2017 Tarihinden Sonra ve Kongre Günleri Dâhilinde Kayıt Masasında Ödemeler;
  Kurum Temsilcileri ve Öğretim Üyeleri: 250 TL | Lisansüstü Öğrenciler: 150 TL

Dinleyici olarak katılım ücretsizdir. Katılım ücretleri, Kongrede bildiri sunarak katılacak araştırmacılar için geçerlidir. Ücret dahilinde sadece kongre çantası, programı ve özet kitapçığı verilecektir. Hesap bilgileri sunuş için kabul alan bildiri sahiplerine gönderilecektir. Konaklama ve ulaşım ücretleri ise katılımcıların kendisine aittir. Ayrıca konaklama için Akdeniz Üniversitesinin sosyal tesisleri dahil olmak üzere Antalya merkezinde (Üniversiteye yakın) pek çok tesis bulunmaktadır. Konuya ilişkin destek ve detaylı  bilgi için 0538 876 6730 numaralı telefondan iletişim kurulabilir.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Murat ARSLAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer DEMİR (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Erol ESEN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ)
Prof. Dr. Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür ARUN (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. İsa KIZGUT (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL (Akdeniz Üniversitesi)
Öğr. Gör. T. M. P. DUGGAN (Akdeniz Üniversitesi)
Uzm. Tuba EKMEKÇİ (INA – Sualtı Arkeoloji Enstitüsü)

Kongre Sekretaryası

Arş. Gör. Fatih N. ERTAŞ
Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU ÖZCAN
Arş. Gör. Erkan KURUL
Arş. Gör. Gizem MUSUL
Arş. Gör. Fatih YILMAZ
Arş. Gör. Yeliz YURTBİLİR
MA. Hasan ATİK
MA. Doğan Mert DEMİR
MA. Mahmut DEMİR
MA. Emre SALMAN

kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.