Mare Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I – Akdeniz’de Eğitim

Mare Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I Akdeniz’de Eğitim

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte olan Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, odağında yer alan ve Akdeniz’e kıyısı bulunan yirmi iki ülkenin coğrafi, jeolojik, sosyal, kültürel, tarihsel, demografik ve jeopolitik yapısını, bu temel disiplinlerin alt disiplinleriyle birlikte ele alarak, bütüncül bir çalışma alanı oluşturan Akdeniz havzasına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, yak. 2,5 milyon kilometrekarelik bir alan kaplayan Akdeniz, varlığında rol sahibi olan çeşitli uluslar ve etnik unsurlar, coğrafi özellikler, floral ve faunal öğeler, iklimsel faktörler, siyasi, dini ve askeri faaliyetler, sosyal etkileşimler, enerji politikaları, iktisadi planlar ve politik stratejiler gibi farklı çalışma alanları açısından geniş bir araştırma havuzu sunmaktadır.

Bu kapsamda, öncelikle Türkiye ve daha sonraysa Akdeniz havzası özelinde bütüncül bir gözlem yapıldığı takdirde, yirmi yılı aşkın bir süredir Akdeniz ile bağlantılı konulara yönelik detaylı araştırmalar gerçekleştirildiği ve paralelinde son derece önemli bilimsel veriler üretildiği dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda, yine Akdeniz havzası temelli olmak üzere;

 • edebiyat
 • tarih
 • coğrafya
 • sosyoloji
 • denizcilik
 • tıp
 • fizik
 • biyoloji
 • hukuk
 • din
 • kültür
 • sanat

gibi çeşitli alanlar özelinde araştırmalar ve projeler sürdürüldüğü görülmektedir.

Sürdürülmekte olan mevcut bilimsel ivmenin neticesinde araştırma faaliyetlerini Akdeniz merkezli yürüten kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Akdeniz araştırmacıları bir araya gelerek, akademik görüş ve düşüncülerin paylaşılmasının amaçlandığı bir buluşmaya ihtiyaç olduğu gün geçtikçe daha belirgin bir hal almaktadır. Öyle ki, böylesi bir buluşma vasıtasıyla yükseköğrenimdeki akademik işbirliği imkânlarının arttırılmasının yanında, araştırmacılar Akdeniz ile bağıntılı farklı disiplinlerin özelliklerini, metodolojilerini, yaklaşımlarını ve yürütücüsü oldukları yükseköğrenim programlarının özelliklerini paylaşacaklardır. Dolayısıyla, bu buluşmada Akdeniz’i çalışan bilim insanlarının ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle, mevcut çalışma programlarının ve müfredatlarının tanıtılması, araştırmalarının paylaşılması ve geleceğe yönelik beklentilerinin aktarılması hususlarında Akdeniz araştırmacıları arasında bir işbirliği ağı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, 19.10.2017-21.10.2017 tarihleri arasında ve “Mare Nostrum: Akdeniz Çalışmaları Kongresi I – Akdeniz’de Eğitim” başlıklı bir kongreye ev sahipliği yapacaktır. Düzenlenecek bu kongre kapsamında, Akdeniz havzası odaklı araştırma ve çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların ortak ve bütünleyici-birleştirici bir buluşma perspektifinde yıllık olarak ve farklı temalar özelinde bir araya gelecekleri ön görülmektedir. Böylelikle, Akdeniz araştırmacılarının ortak çalışma alanları ve lisansüstü ders müfredatları konusunda görüş alış verişi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Akabinde, Akdeniz konusunda çalışmalar, araştırmalar ve projeler sürdürmekte olan öncü kurumlar ve kuruluşların temsilcilerinin yıllık olarak bir araya gelmesi ve tüm paydaşların yüksek öğrenim çalışmalarının bilimsel sahada paylaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsam doğrultusunda, sizleri de çalışmalarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak üzere söz konusu kongreye davet ediyoruz.

Kapsam ve Konu Dağılımı

 • Ortak Bilimsel Araştırma Olanaklarının Tartışılması
 • Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişim Programlarının Değerlendirilmesi
 • Mevcut Yüksek Öğrenim Programlarının ve Müfredatlarının Paylaşılması
 • Lisans Üstü Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Yönelimlerin Tartışılması
 • Lisans Üstü ve Sonrası Burs Olanaklarının Değerlendirilmesi
 • Akdeniz Odaklı Ortak Arşiv ve Koleksiyonların Oluşturulması
 • Akdeniz Özelindeki Süreli Yayınların Entegrasyonuna İlişkin Çalıştay Düzenlenmesi

Başvuruda Bulunma ve Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih

Bildiri özetleri 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, mcri@akdeniz.edu.tr adresine (250 kelimeyi aşmayacak biçimde ve word belgesi olarak) gönderilebilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Akdeniz havzası odaklı araştırma ve çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının, araştırmacıların ve konuya ilgi duyan herkes başvurabilir.

Önemli Tarihler

07.04.2017 Cuma Çağrı Metninin İlk Defa Duyurulması
08.05.2017 Pazartesi Çağrı Metninin İkinci Defa Duyurulması
07.06.2017 Pazartesi Çağrı Metninin Üçüncü Defa Duyurulması
16.06.2017 Cuma Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Gün
26.06.2017 Pazartesi Katılımcıların Belirlenmesi ve Bildiri Sahiplerine Geri Dönüş
26.06.2017 – 19.07.2017 Erken Kayıt Ücretleri
20.07.2017 – 19.09.2017 Geç Kayıt Ücretleri
19.10.2017-21.10.2017 Kongre Tarihi (Perşembe, Cuma ve Cumartesi)
21.10.2017 Gezi

Kongrede yer alacak tebliğ özetleri Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. A4 boyutunda, sol ve sağdan 3 cm, yukarı ve aşağıdan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlık ise en kısa ve açıklayıcı şekilde verilmeli, 30 kelimeyi geçmemelidir. Tüm yazarların isimleri ve adresleri yukarıda örnek verilen formatta olduğu gibi belirtilmelidir. Tebliğ özetleri en az 175 en fazla 250 kelimeden oluşturulmalıdır.

Kayıt ücreti

 • 19 Temmuz 2017 Tarihine Kadar;
  Kurum Temsilcileri ve Öğretim Üyeleri: 150 TL | Lisansüstü Öğrenciler: 50 TL
 • 20 Temmuz – 19 Eylül 2017 Arasında Geç Kayıt
  Kurum Temsilcileri ve Öğretim Üyeleri: 200 TL | Lisansüstü Öğrenciler: 100 TL
 • Kongre Günleri Dâhilinde Kayıt Masasında Ödemeler;
  Kurum Temsilcileri ve Öğretim Üyeleri: 250 TL | Lisansüstü Öğrenciler: 150 TL

Dinleyici olarak katılım ücretsizdir. Katılım ücretleri, Kongrede bildiri sunarak katılacak araştırmacılar için geçerlidir. Katılım ücreti ödeyenlere kongre çantası, programı ve özet kitapçığı verilecektir. Hesap bilgileri sunuş için kabul alan bildiri sahiplerine gönderilecektir.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Murat ARSLAN
Prof. Dr. Tuncer DEMİR
Prof. Dr. Erol ESEN
Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ
Doç. Dr. Özgür ARUN
Doç. Dr. İsa KIZGUT
Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN
Yrd. Doç. Dr. Hasan AYGÜL

Kongre Sekretaryası

Öğr. Gör. T. M. P. DUGGAN
Arş. Gör. Özge BOZKURTOĞLU ÖZCAN
Arş. Gör. Erkan KURUL
Arş. Gör. Fatih YILMAZ
Arş. Gör. Yeliz YURTBİLİR
MA. Hasan ATİK
MA. Doğan Mert DEMİR
MA. Mahmut DEMİR
MA. Fatih N. ERTAŞ
MA. Gizem MUSUL
MA. Emre SALMAN

Kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir