“Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak” Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur

TAM - Bir Osmanlı Şehirini Çalışmak

Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak
İlim yolculuğu merak ile başlar farklı sorular, kaynaklar ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla neşv ü nema bulur. Bu süreçte sorulan sorular farklı kaynak türlerine bakmayı, kaynaklar yeni sorular sormayı, yaklaşımlar ve yöntemler soru ve kaynakları başka başka gözlerle okumayı sağlar. Örneğin Osmanlı çalışmalarında çokça kullanılan bir kaynak türü olarak şer’iyye sicilleri, fıkıh ya da hukuk tarihçisi, iktisat ya da mimarlık tarihçisi veya şehir tarihçisi için farklı farklı istifadelere açıktır. Yahut, söz gelimi, Mühimme defterleri siyaset ve bürokrasi tarihçisi için, Maliyeden Müdevver defterleri iktisat tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçilmez ve daimî kaynaklardır. Fakat bu kaynakların yeni yöntem ve bilgi birikimleri ile farklı okumalara ve yorumlamalara açık olduğu da bir gerçektir.

Genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde ve özelde dünya tarihçiliği ve Osmanlı tarihçiliği içerisinde yeni yorumlar, yeni dönemlendirme ve adlandırmalar, yeni terminolojiler, yeni yöntemler ve hatta yeni kaynak türleri ortaya çıktıkça her hangi bir tarihçinin bunlara bigâne kalması imkânsızdır. O zaman her tarihçinin güncel ve yeni çalışma ve tartışmaları, yeni soru, cevap, yaklaşım, kaynak ve yöntemler çerçevesinde takip etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkında olarak ve yine bu amaca matuf olarak düzenlediğimiz “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar” seminerleri güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli konular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedeflemektedir.

Serinin bu ilk ayağında Osmanlı tarihçiliği şehir tarihi perspektifinden gündeme taşınacaktır. Haftada bir defa olmak üzere dört hafta sürecek bu programda üç ana başlık;

1) Mekan ve şehir tarihçiliğindeki son tartışmalar,

2) Osmanlı arşiv ve yazma kaynaklarının bir şehir tarihçisi için ifade ettiği anlam ve bu kaynakların yorumlanmasında kullanılabilecek yöntemler,

3) Osmanlı şehir tarihi çalışmalarından örnekler ele alınacaktır.

Bu vesile ile şehir tarihi ve Osmanlı şehirleri çalışan/çalışmak isteyenlerle güncel soru, kaynak, usul ve örnekler çerçevesinde kısa bir yolculuk yapılacaktır.

Yunus Uğur* nezaretinde 10, 17, 24 ve 31 Mart 2016 Perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılmak isteyenler 6 Mart2016 Pazar gününe kadar online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru için tıklayınız…

Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar 7 Mart 2016 Pazartesi günü e-mail ile ayrıca bildirilecektir.

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü ve Şehir Araştırmaları Merkezi.

https://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=47

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.