Makale Çağrısı: Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu

Börklüce-Mustafa-ic

Akdeniz Akademisi olarak aşağıda tanımlanan konu başlıkları çerçevesinde sizi bildiri önerileri göndermeye davet ediyoruz. Sempozyum, bildiri önerileri arasından düzenleme kurulu tarafından seçilenler ile davetli konuşmacıların bildirilerini içerecektir. Sempozyum sonrası yayımlanacak sempozyum bildirilerinin yirmi dakika sürmesi, dilinin Türkçe ya da İngilizce olması beklenmektedir.

-Tarih yazımında Börklüce Mustafa Ayaklanması üzerine tartışmalar ve yeni yaklaşımlar.
-Ayaklanmalar tarihinde yeni yaklaşımlar, metodolojik ve teorik açılımlar.
-XIV. Yüzyıl sonu XV. yüzyıl başı Akdeniz ve Avrupa’da toplumsal dinamikler: feodal toplum; iktisadi ve toplumsal krizler; ayaklanmalar; savaşlar; nüfus hareketleri.
-XIV. Yüzyıl sonu XV. yüzyıl başı Karaburun, İzmir, Anadolu ve Balkanlar’da toplumsal dinamikler: Osmanlı, Bizans, Moğol coğrafyalarında toplumsal hareketlilik; iktisadi ve toplumsal krizler; ayaklanmalar; savaşlar; nüfus hareketleri; döneme ait terminoloji (keşiş, torlak, abdal, baldırı çıplak, vb.).
-Ayaklanmanın ve ortaklık taleplerinin arka planındaki iktisadi ve toplumsal dinamikler: Kölelik/serflik/köylülük; sipahiler/uç beyleri/derebeyler/toprak sahipleri; arazi rejimi; has, tımar ve vakıflarda dönüşüm; ortak mallara yönelik taarruz ve tepkiler; kriz ve yoksulluk; dönemin anti-feodal hareketleri; korsanlık; sosyal eşkıyalık.
-Tarihsel topografya: ayaklanmanın gerçekleştiği coğrafyaya dair tartışmalar ve topografya çalışmaları.
-Tarihsel perspektifte Börklüce Mustafa’dan Celalilere, İlinden’den Gezi’ye Anadolu ve Balkanlarda isyanlar ve ayaklanmalar.

Bildiri başlığı ve özet (300 kelime) teslim tarihi: 29 Aralık 2015
Bildiri teslim tarihi: 15 Nisan 2016
Sempozyum tarihi: 2-5 Haziran 2016

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.