Seminer: Tarih Boyunca Gümrükler (23 Mayıs 2016)

Resim1-530x363

İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi’nin her yıl farklı bir konu ile düzenlediği tarih seminerlerinin 2016 yılı konusu “Tarih Boyunca Gümrükler” olarak belirlenmiştir.

YER: İ.Ü AVRASYA ENSTİTÜSÜ – Kimyager Derviş Paşa Sokak No:16 34134 Beyazıt-İstanbul

10.00-10.40 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Mehmet Genç

BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel

10.40-10.55 Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar: Anadolu’da Eskiçağ Dönemi Gümrük Düzenlemeleri

10.55-11.10 Dr. Burcu Kutlu Dilbaz: Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Eserlerin Gümrük Uygulamaları

11.10-11.25 Doç. Dr. Emine Uyumaz: Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Döneminde Ticaret ve Gümrük

11.25-11.40 Yrd. Doç. Dr. Kürşat Yıldırım: Yeşim Taşı Kapısı Geçidi: Kadim İpek Yolunda Çin’in Batıdaki Gümrük Kapısı

11.50-13.00 Öğle Arası

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu Terzi

13.00–13.15 Prof. Dr. Mahir Aydın: Vidin Gümrüğü (18. Yüzyıl)

13.15-13.30 Yrd. Doç. Dr. Gökçen Coşkun Albayrak: Bir Ticaret Tarihi Kaynağı Olarak Osmanlı Gümrük Kayıtları: 19. Yüzyılda Tuna Sevahili Gümrükleri

13.30-13.45 Öğr. Gör. Haluk Kayıcı: 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Gümrük İdaresi

13.45-14.00 Dr. M. Sait Türkhan: İngiliz Levant Kumpanyası Sigorta Kayıtlarına Göre Avrupa Devletlerine Ait Ticaret Gemilerinin İskenderun Gümrüğü Merkezli Faaliyetler (1706-1710)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

14.10-14.25 Doç. Dr. Hayri Çapraz: 19. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kafkasya’da Gümrük Yapılandırma Politikası

14.25-14.40 Sadık Müfit Bilge: Osmanlı Topraklarından Kafkasya’ya Yönelik Ticarette Gümrükler ve Vergilendirme

14.40-14.55 Yrd. Doç. Dr. Şamil Mutlu: Gümrük Muafiyetleri ve Ruhbanlar

14.55-15.10 Doç. Dr. Dinçer Koç: Hokand Hanlığı’nda Gümrük Uygulamaları

Kahve Arası: 15.20-15.40

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru Altan

15.45-16.00 Prof. Dr. Ali Fuat Örenç: Modern İstanbul Limanı’nın İlk Gümrük Tarifesi

16.00-16.15 Arş. Gör. Özgür Oral: Osmanlı Ticaret Tarihi Kaynağı Olarak Venedik Gümrük Defterleri

16.15-16.30 Doç. Dr. İbrahim Şirin: Seyahatnamelerde Gümrük Geçişi

16.30-16.45 Dr. Saim Çağrı Kocakaplan: Malî ve Ekonomik Örgütlenmenin Gümrük Sistemi ve Kayıtlarına Yansımaları: Osmanlı Dönemi İstanbul Gümrükleri Üzerinden Bir Değerlendirme

16.45- 17.15 Kapanış Konuşmaları

Kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.