Sempozyum: Adalarda Türk-İslam Kültürü

Akdeniz ve Ege adalarının tarihi, kültürü, edebiyatına dair yeni bilgi ve bulguları paylaşacağımız bir zemin olmak üzere Adalarda Türk-İslam Kültürü Sempozyumu başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir. Konu ile ilgili çalışmaları olan meslektaşlarımızı Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur duyacağız.

Davet

1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’da yerleşen milletimizin beylikler döneminden başlayan denizle taşıması, Rodos ve Kıbrıs’ın fethedildiği XVI. yüzyılda yeni bir boyut kazanır. Kara ve tatlı su toplumundan deniz toplumuna da katılışı ifade eden XV-XVI. yüzyıllarda Ege (Adalar Denizi) adalarındaki adaların, Rodos ve Kıbrıs’ın, XVII. yüzyılda da Girit’in Müslüman Türk nüfusuyla şenlendirilmesi zamanla “Adalı Müslüman-Türk tipi” ile kültürünü de şekillendirir. Anakaradan getirdiklerini adalardaki toplum ve kültürlerden seçtikleriyle sentezleyen Ada Türkleri için, beş yüz yıllık huzurlu bir yaşantının peşinden XIX yüzyılın ikinci yarısından sonra sıkıntılar başlar. Ege ve Akdeniz adalarının XX. yüzyılın başlarında Osmanlı-Türk yönetiminden çıkıp özellikle Yunanistan’ın idaresine geçmesi, ölüm, kaçış, sürgün ve mübadele yollarıyla Ada Türklerinin varlık ve kültürlerini tehlikeye sokmuş, hatta kimi adalarda tükenmelerine yol açmıştır.

Bugün Ege ve Akdeniz adalarındaki Türk varlığıyla kültürü bir kaç adamız ile Kıbrıs’ta sürmektedir. Adalar denizi ve Akdeniz adalarından anakaraya göçenlerin çocukları veya mübadillerin torunları son yirmi beş yıl içinde hikâye, roman ve anı kitapları yayımlamaya başlamışlardır. Bu uyanış ve yoğunluk kültür yaşantımıza renk kattığı gibi, Ada Türklerinin yeniden keşfini ve incelenmelerini gündeme getirmiştir. Bu gelişmeye paralel, günümüzde Ege ve Akdeniz adalarında süren, Yunanistan’ın Türkiye ile tırmandırdığı gerilimler ve Kardak adaları başta olmak üzere oldu bittiye getirmek isteği hadiseler, Ege ve Akdeniz adalarının hukuki durumu ile Ada Türklerinin geçmişteki ve mevcut varlıklarının, kültür, folklor, tarih, dil, sanat ve edebiyatlarına dair bilimsel incelemelerin artırılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Yunanistan’da çalışmalarını sürdüren benzer konulu bölüm, dernek, enstitülerin varlığı ile yapılan yayınlar ve düzenlenen toplantılar gözden kaçmamaktadır. Halen Rodos, İstanköy ve Kıbrıs adalarında Türk-İslam varlığının mevcudiyeti, eğitim, siyasi ve sosyo-kültürel konular başta olmak üzere bir takım sorunlarının bulunması sebebiyle KKTC’de böyle bir sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.

Katılım Esasları

*Bildiriler bilimsel ve özgün olmalıdır.
*Bildiri özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300-400 kelime olmalıdır.
*Bildiri özetleri katılım formu kullanılarak e-posta ile gönderilmelidir.
*Oturumlarda bildiri sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
*Bildiriler sempozyum sonrasında konu bütünlüğü içinde kitap halinde basılacaktır. Kıbrıs konulu bildiriler ise KISBÜ Kıbrıs Araştırma ve İncelemeleri Dergisi ’nde yayınlanacaktır.
*Bildirileri kabul edilen katılımcıların konaklamaları KISBÜ tararfından karşılanacaktır. Ulaşım katılımcılara aittir.

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderme Son Tarih: 1 Ekim 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Ekim 2017
Bildiri Tam Metin Gönderme: 23 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi: 16-17 Kasım 2017

Kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.