Sempozyum Çağrısı: Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi (4-5 Mayıs 2017)

Sempozyum Çağrısı

Osmanlı tarihçiliğinin son dönemlerde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan bir alanı olan denizcilik tarihinin önemli bir veçhesini de deniz ticareti tarihi oluşturmaktadır. Deniz ticareti tarihi çalışmaları iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel tarih ile hukuk tarihi gibi tarihin alt alanları ile çok yakından alakalıdır. Bu özelliği itibariyle deniz ticaret tarihi, tarihin dinamik bir alt alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki son yıllarda deniz ticaret tarihini temel alan çalışmaların sayısı hatırı sayılır derecede artmıştır. 2009 yılından beri her yıl ulusal düzenlenmekte olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu da, pek çok yeni çalışmanın sunulması ve oldukça verimli bir tartışma ortamının sağlanması dolayısıyla bu artışta önemli bir yere sahiptir. Dokuzuncusu İstanbul Üniversitesi’nce 4-5 Mayıs 2017’de düzenlenecek olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun bu kez uluslararası katılımlı olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun amacı, deniz ticareti tarihi çalışmaları için uluslararası akademik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Sempozyum, tarihsel süreçte Türklerin bulunduğu coğrafyanın farklı bölgelerinde deniz ticaretinin nasıl bir gelişme gösterdiği ve bölgeler arası ve uluslararası ticaret faaliyetleri, güzergâhları ve emtianın mübadelesinin tarihteki rolünü akademik tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ayrıca deniz ticareti tarihi araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu üzerine yapılacak tartışmalarla bu alana metodolojik bir katkı sağlamayı da hedeflemektedir. 

Sempozyumun ana teması “Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul” olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli limalarından birisi ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’un deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Ana tema dışında sempozyum konusu ile ilgili diğer konu başlıklarına uygun bildiri özetleri de kabul edilecektir. Özet göndermek için son tarih 22 Ocak 2017’dir. Kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi 6 Şubat 2017’dir.

Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında belirli bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri de teşvik etmektedir. Tematik paneller üç bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin panel başkanı, yani paneli düzenlemeyi üstlenen kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 20 dakikadır.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Konu başlıkları ve sempozyum ile ilgili diğer hususlara şu web adresinden ulaşılabilir: http://tdtt2017.istanbul.edu.tr/ 

Bireysel veya panel şeklinde başvurular için ekte bulunan ilgili formların doldurularak tdtt2017@istanbul.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Düzenleme Komitesi

http://tdtt2017.istanbul.edu.tr/ 

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.