Tezler

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Programı’nda tamamlanan tezler

– NALÂN KARAÖZ, III. Selim Döneminde Donanmada Yapılan Merasimler, The Navy Ceremonies In The Reign Of Selim III., Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. Zeynep Tarım, 2015.

– AYŞE KILIÇ, Endülüs Müslümanları ve Osmanlı İmparatorluğu: 1492-1614, Andalusian Muslims and the Ottoman Empire: 1492-1614, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2012.

– SEYFULLAH ASLAN, Akdeniz’de Cezayir korsanlığı: 1770-1830, Algiers corsairs in the Mediterranean: 1770-1830. Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2012.

– HİKMET NAZLI PİŞKİN, İngiliz seyyahlara göre XVII. yüzyılda Akdeniz ve Akdeniz limanları, Mediterranean and Mediterranean ports in the XVIIth century as reflected in the contemporary English travel accounts, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2011.

– VOLKAN DÖKMECİ, Venedik kaynaklarına göre II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde Osmanlı denizciliği ve korsanlık, Ottoman navigation and corsairy in the periods of Bayezid the second and Selim the first according to the venetian sources, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2011.

– ERGÜN ÖZSOY, XVI. yüzyıl Alman seyahatnamelerine göre Akdeniz, Mediterranean in the XVIth century as reflected in the contemporary German travel accounts, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2010.

– HÜSEYİN SERDAR TABAKOĞLU, XVIII. yüzyılda Osmanlı-İspanya ilişkileri, Ottoman-Spanish relations in the XVIII. century, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. Feridun Emecen, 2010.

– MUHARREM SİNAN DERELİ, 18. yüzyılda kalyon teknolojisi ve Osmanlı kalyonları, Galleon technology in XVIIIth century and galleons of Ottoman Empire, Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. İdris Bostan, 2010.

– HAKAN BAŞARILI, XIX. yüzyılda Sakız Adası ticareti, Chios trade in 19th century, Yüksek Lisans, Danışman: Doç. Dr. Ali Fuat Örenç, 2010.

– SİNEM ARSLAN,  Osmanlı dönemi denizci kıyafetleri (III. Selim-II. Mahmud)
Mariner costumes in the Ottoman period (III. Selim-II. Mahmud), Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. Zeynep Tarım, 2012.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.