Uluslararası Turgutlu Sempozyumu (17-19 Kasım 2016)

turgutlusempozyumus

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Turgutlu Belediyesi tarafından 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Uluslararası Turgutlu Sempozyumu düzenleniyor. Sempozyumda dünden bugüne Turgutlu şehri, tarihi, ekonomisi, siyasi ve sosyal yapısı, sanayisi, kültürü, mimari yapısı bütün yönleri ile ele alınması planlanıyor.

Program kitapçığı için tıklayınız.

17 KASIM 2016 PERŞEMBE

SALON A
Birinci Oturum 14.30 -15.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
14.30-14.45 Prof. Dr. Enver Konukçu “Yengi’den Turgutlu’ya”
14.45-15.00 Prof. Dr. Nurettin Gülmez “Turgutlu İçin Bir Anıt İsim Tüzel Gökyayla”
15.00-15.15 Dr. Beral Alacı “Ünü Sınırları Aşan Kasabalı Bir Tarihçi: Salih Özbaran”
15.15-15.30 Öğr. Bünyamin As “Turgutlulu Dr. Mustafa Niyazi Dinçsoy’un Hayatı ve Eserleri”
Tartışma 15.30-15.40

SALON B
Birinci Oturum 14.30 -15.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
14.30-14.45 Yrd. Doç. Dr. Ünal Şenel “Ayhan Altınkuşlar’ın Şiirlerinde Kahramanlık Duygusu”
14.45-15.00 Yrd. Doç. Dr. Gürol Pehlivan “Turgutlulu Uşşâkî Şeyhi Ârif Eren’de Devir Anlayışı”
15.00-15.15 Mehmet Gökyayla “Erken Cumhuriyet Dönemi Turgutlusu’nda Bir Sanatçı: Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey”
15.15-15.30 Okt. Ece Serrican “Niyazi Hicran Damla’nın Şiir Dünyası”
Tartışma 15.30-15.40
Ara 15.40-15.50

SALON A
İkinci Oturum 15.50-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enver KONUKÇU
15.50-16.05 Prof. Dr. Ergün Laflı “Turgutlu’nun Roma Dönemi Tarihi ve Arkeolojisi”
16.05-16.20 Doç. Dr. Hüseyin Üreten “Turgutlu’da (Lydia) Bir Antik Kent ‘Troketta’: Ne Biliyoruz Ya Da Ne
Bilmiyoruz?”
16.20-16.35 Yrd. Doç. Dr. Serap Özkan Kılıç “Troketta’da (Turgutlu) Ele Geçen Bir Kehanet Yazıtı ve Lydia
Bölgesi’ndeki Apollon Kültleri Üzerine Bir Değerlendirme”
16.35-16.50 Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL “Turgutlu’dan Türk Dünyasına Yer Adlarında Benzerlikler”
Tartışma 16.50-17.00

SALON B
İkinci Oturum 15.50-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun EMECEN
15.50-16.05 Tüzel GÖKYAYLA “Küllük’e Yunan’ı Sokmayanlar ve Yaktırmayanlar”
16.05-16.20 Prof. Dr. Engin BERBER “Yunan Kaynaklarında Kasaba’nın İşgali ve Sonrası”
16.20-16.35 Yrd. Doç. Dr. Murat Köylü “Yunan Tarih Belgelerine Göre Manisa ve Kasaba (Turgutlu)`nın İşgalinin
Türk ve Yunan Siyasi Tarihine Etkisi”
16.35-16.50 Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Turgutlu (1923-1927)”
Tartışma 16.50-17.00
Ara 17.00-17.10

SALON A
Üçüncü Oturum 17.10-18.20
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK
17.10-17.25 Dr. Nadiya Sençilo “Manisa-Ukrayna Masallarının Motifler ve Formel Unsurlar Bakımından İncelenmesi”
17.25-17.40 Arş. Gör. Leyla Kerimova “Turgutlu Folklor Örnekleri İle Azerbaycan Folkloru Arasındakı Benzer
Taraflar”
17.40-17.55 Öğr. Gör. Davut Şahin “Derleme Sözlüğü’nde Turgutlu Ağzına Ait Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme”
17.55-18.10 Öğr. Veli Cem Özdemir “Turgutlu Yöresi Mani Söyleme Geleneğinde Temel Kalıplar ve Arkaik Unsurlar”
Tartışma 18.10-18.20

SALON B
Üçüncü Oturum 17.10-18.20
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN
17.10-17.25 Doç. Dr. Recep Dündar “2764 No’lu Temettuat Defterine Göre Turgutlu’da Kıbtî, Rum, Ermeni ve
Yahudiler (1844-1845)”
17.25-17.40 Dr. Siren Bora “Geçmişten Günümüze Turgutlu Yahudileri: Kısa Bir Değerlendirme”
17.40-17.55 Héctor Vielva Diego-Okan Bozlağan “Bir Araştırma Denemesi: Dünü ve Bugünüyle Turgutlu Yahudileri”
17.55-18.10 Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol “Seyahatnamelerde Turgutlu”
Tartışma 18.10-18.20

18 KASIM 2016 CUMA

SALON A
Birinci Oturum 09.30 -10.40
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zekai METE
09.30-09.45 Doç. Dr. Filiz Çolak “1909, 1913 ve 1914 Osmanlı Dönemi Ziraat İstatistiklerine Göre Turgutlu’da Tarımın
Durumu”
09.45-10.00 Doç. Dr. Şaduman Halıcı “İstihbarat Raporları Işığında Saruhan Mebusu, Yüzellilik (Çerkes) Reşit Bey’in
Sürgün Yılları”
10.00-10.15 Yrd. Doç. Dr. Ayten Can Tunalı – Tuba Baykal “Aydın Vilayeti Meclis-i Umumi Kararları Üzerinden
Kasaba Kazasını Değerlendirmek”
10.15-10.30 Yrd. Doç. Dr. Arzu Taşcan “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Amerikan Protestan Misyonerlerinin Kasaba
İzlenimleri”
Tartışma 10.30-10.40

SALON B
Birinci Oturum 09.30 -10.40
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet KARAYAMAN
09.30-09.45 Y. Mimar Gülser Özgökçeler Karaman- Prof. Dr. Eti Akyüz Levi “Turgutlu Dağmarmara Ören Köyü
Evleri”
09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık “Turgutlu Namazgahları“
10.00-10.15 Yrd. Doç. Dr. İzzet Yüksek – Yrd. Doç. Dr. Barış Yılmaz “Turgutlu Mevcut Sivil Mimarlık Örnekleri
Üzerine Bir Çalışma”
10.15-10.30 Ceren Üste, M.Fidan, B.Çoban, A.Uraloğlu “Manisa İli Turgutlu İlçesindeki Tarihi Kısmalı Köprüsü”
Tartışma 10.30-10.40
Ara 10.40-10.50

SALON A
İkinci Oturum 10.50-12.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
10.50-11.05 Doç. Dr. Mehmet Karayaman “Turgutlu Redif Taburu ve Faaliyetleri”
11.05-11.20 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber “XIX. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Turgutlu’nun İdari Taksimatı”
11.20-11.35 Yrd. Doç. Dr. İlker Mümin Çağlar “Osmanlıdan Günümüze Turgutlu Nüfusu”
11.35-11.50 Uzman Öğretmen Necat Çetin – Hande Koca “Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Mübadil Tasfiye
Talepnamelerine Göre Manisa-Turgutlu’ya İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Birimler”
Tartışma 11.50-12.00

SALON B
İkinci Oturum 10.50-12.00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU
10.50-11.05 Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük “Telgrafçılıktan Ziraat Vekilliğine Mehmet Sabri Toprak ve Cumhuriyet’in
İnşasındaki Rolü”
11.05-11.20 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu – Uzman Cemal Necip Gürel “Manisalı Bir Demokrat’ın Yaşam
Öyküsü: Önol Şakar (1935-2016)”
11.20-11.35 Mehmet Gökyayla “Turgutlu Belediyesi’nin Yerel Tarih Konusundaki Çalışmaları ve Turgutlu Kent
Müzesi”
11.35-11.50 Bilim Uzmanı Özlem Taşkıran- Bilim Uzmanı Hakan Ayaz “Atatürk’ün Turgutlu Ziyaretlerine Dair Bazı
Hatıralar ve Bu Ziyaretlerin Basındaki Yansımaları”
Tartışma 11.50-12.00

SALON A
Üçüncü Oturum 14.30 -15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
14.30-14.55 Prof. Dr. Mevlüt Çelebi “İtalyan Kaynaklarında Milli Mücadele Yıllarında Kasaba (Turgutlu)”
14.45-15.00 Doç. Dr. Sadiye Tutsak- Bilim Uzmanı Caner Yüce “Yunan İşgalinin Ardından Kasaba’da Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin Faaliyetleri”
15.00-15.15 Doç. Dr. Şayan Ulusan “Turgutlu Halkevi ve Faaliyetleri”
Tartışma 15.15-15.30

SALON B
Üçüncü Oturum 14.30 -15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
14.30-14.55 Prof. Dr. Namık Açıkgöz “Turgutlu’nun 3 Köyünde 3 Çeşme Kitâbesi”
14.45-15.00 Prof. Dr. Ayşe İlker-Melih Kaya “Turgutlu Ağzında Şimdiki Zaman Biçimleri”
15.00-15.15 Dr. Asuman Gürman Şahin “Turgutlulu Akademisyen, Yazar ve Şair Erol Çankaya”
Tartışma 15.15-15.30
Ara 15.30-15.40

SALON A
Dördüncü Oturum 15.40-16.40
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL
15.40-15.55 Yrd. Doç. Dr.Biray Çakmak “Turgutlu Kazası’nda Geleneksel ve Modern Eğitim (1880-1908)”
15.55-16.10 Yrd. Doç. Dr. Arif KOLAY “Anadolu’da İşletmeye Açılan İlk Demiryolu Hattı: İzmir Kasaba Demiryolu”
16.10-16.25 Prof. Dr. Eti Akyüz Levi, Y.Mimar Işıl Pekmezci Meşe, Y.Mimar Gülser Özgökçeler Karaman “İzmirKasaba
Demiryollarının Turgutlu’nun Gelişimindeki ve Kimliğindeki Yeri”
Tartışma 16.25-16.40

SALON B
Dördüncü Oturum 15.40-16.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk SELVİ
15.40-15.55 Prof. Dr. Temel Öztürk “Patrona İsyanı Sürecinde (1730) Manisa Mahkemesi’nde Turgutlu İle İlgili
Davalar”
15.55-16.10 Prof. Dr. Muhittin Eliaçık “Turgutlu Voyvodası Seyfizade Halil Ağa’nın Uygunsuzluklarına Dair Osmanlı
Arşiv Belgeleri”
16.10-16.25 Doç. Dr. Mustafa ALKAN “Okçu Baba Zaviyesi”
Tartışma 16.25-16.40
Ara 16.40-16.50

SALON A
Dördüncü Oturum 16.50-17.50
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Şayan ULUSAN
16.50-17.05 Doç. Dr. Ertan Gökmen “Turgutlu Kazası Vakfiyeleri”
17.05-17.20 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL “Temettuat Kayıtlarına Göre XIX. Ortalarında Akçapınar Köyü”
17.20-17.35 Y. Mimar Işıl Pekmezci Meşe, Prof.Dr. Eti Akyüz Levi “Turgutlu’daki Tarihi Yapılarda Cephe Ögeleri”
Tartışma 17.35-17.50

SALON B
Dördüncü Oturum 16.50-17.50
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa MİYNAT
16.50-17.05 Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya “XIX. Yüzyılda Turgutlu’da Görülen Doğal Afetler”
17.05-17.20 Yrd. Doç. Dr. Zafer ATAR “XIX. Yüzyılın İlk Yarsısında Turgutlu’da Eşkıyalık”
17.20-17.35 Bilim Uzmanı Ferdi Çiftçioğlu “Karaosmanzade Polad Mehmet Ağa’nın Turgutlu’daki Bazı Emlâkı”
Tartışma 17.35-17.50

19 KASIM 2016 CUMARTESİ

SALON A
Birinci Oturum 09.30 -10.40
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN
09.30-09.45 Tüzel Gökyayla “Turgutlu’nun İmar ve İskân Tarihi”
09.45-10.00 Doç. Dr. Ünal Taşkın “Turgutlu Voyvodası Seyfizade Es-Seyyid İbrahim Ağa’nın Muhallefatı ve
Düşündürdükleri”
10.00-10.15 Bilim Uzmanı Abdullah Kara “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Turgutlu’da Bir Seyyidin Terekesi: EsSeyyid
Mehmet Bin Halil Çelebi”
10.15-10.30 Dr. Ahmet Akter “Turgutlu’da Halkevi (Eski Belediye) Binasının İnşası”
Tartışma 10.30-10.40

SALON B
Birinci Oturum 09.30 -10.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan YALINIZ
09.30-09.45 Yrd. Doç. Dr.Ferhat Arslan “Tuğla ve Kiremit Sanayisinin Arazi Kullanımına Etkisi: Turgutlu Örneği”
09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. Hakan Yalçın “Manisa İli Turgutlu İlçesinin Bölgesel Kalkınma Dinamiklerinin Alternatif
Turizm Açısından Analizi”
10.00-10.15 Prof. Dr.Eti Akyüz Levi, Y.Mimar Işıl Pekmezci Meşe, Y.Mimar Gülser Özgökçeler Karaman
“Turgutlu Kurudere Köyü Evleri”
10.15-10.30 Yrd. Doç. Dr. Nesrin İçli – Yrd. Doç. Dr. Deren Tahmas Kahyaoğlu “Turgutlu’da Yetiştirilen Çekirdeksiz
Sultani Üzümde Toplam Fenolik Madde, Flavonoid Madde, Antioksidan Kapasite ve Pestisit Kalıntı Miktarının Tespiti”
Tartışma 10.30-10.40
Ara 10.40-10.50

SALON A
İkinci Oturum 10.50-12.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan YÖRÜK
10.50-11.05 Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA- Hasan Can ERALACA “Derbent Mezar Taşları”
11.05-11.20 Doç. Dr. Zeki METE “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Turgutlu’daki Vakıf Kurumları”
11.20-11.35 Doç. Dr. Ahmet Köç – Uzman Öğr. Hüseyin Göksal “XIX. Yüzyıl Ortalarında Derbent Köyü’nün Sosyal
ve Ekonomik Yapısı”
11.35-11.50 Yrd. Doç. Dr. Ramazan Bulut “Değişim, Kimlik Ve Mekân Bağlamında Aleviler: Turgutlu Selvilitepe
Mahallesi Örneği”
Tartışma 11.50-12.00

SALON A
İkinci Oturum 10.50-12.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ
10.50-11.05 Prof. Dr. Zeynel Özlü “Tereke Kaydından Hareketle 18. Yüzyılda Turgutlulu Bir Gayrimüslimin Günlük
Yaşamı: Oganes Veled Pedros”
11.05-11.20 Bilim Uzmanı Enver Demir “XIX. Yüzyılda Turgutlu’da Varlıklı Bir Kölenin Günlük Yaşamına Dair”
11.20-11.35 Yrd. Doç. Dr. Metin Kopar “Manisa İlinin Teftiş ve Çalışma Raporlarında Turgutlu (1937-1950)”
11.35-11.50 Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit- Bilim Uzmanı Özlem Taşkıran “Turgutlulu (Kasabalı) Bir Ud Sanatçısı
“Halil Aksoy” Yaşamı ve Sanatı”

Değerlendirme Oturumu ve Kapanış 12.15-13.00

Kaynak

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.